Kinesiolog

Aktuella delkurser i Kinesiolog yrkesutbildning.
Många av dessa kurser är även öppna för nybörjare som inte läser hela Kinesiolog-programmet.

yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Mobilisering och Manuell Impulsering®, 23-26 mars 2017
Emotionell kroppsbehandling - Psykopraktik 1, 30 mars - 2 april 2017
Mental Kinesiologi och Psykopraktik, 6-9 April 2017
Akupraktik 1 och Meridianterapi, 4-7 Maj 2017
Neuroenergetic Psychology, NEP-1 och NEP-2, 11-15 maj 2017
Näringskinesiologi 1, 15-18 Juni 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Neurokinesiologi och Neuromotorik, 24-27 Augusti 2017
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 8-10 september 2017
Emotionell kroppsbehandling - Psykopraktik 2, 14-17 September 2017
Fingertestning, OrganPlexus ®, 21-24 September 2017
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur, 7-8 oktober 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 11-14 januari 2018
Fysiologisk kinesiologi 1, 8-11 Februari 2018Nybörjarkurser

Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 8-10 september 2017
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 11-14 januari 2018
Fysiologisk kinesiologi 1, 8-11 Februari 2018


Yrkesutbildningar

yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - November 2018


Fördjupningskurser

Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Mobilisering och Manuell Impulsering®, 23-26 mars 2017
Emotionell kroppsbehandling - Psykopraktik 1, 30 mars - 2 april 2017
Neuroenergetic Psychology, NEP-1 och NEP-2, 11-15 maj 2017
Advanced course in Neuroenergetic Psychology NEP, 18-21 maj 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Emotionell kroppsbehandling - Psykopraktik 2, 14-17 September 2017
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur, 7-8 oktober 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 årAktuella kurser och utbildningar


= Nybörjarkurs (Helgkurser 1 - 2,5 dagar, inga eller få förkunskaper).
= Fördjupningskurs (du behöver vissa nödvändiga förkunskaper).
= Yrkesutbildning (utbildning till terapeut, spridda 4-dagarskurser under 1-2 år, inga förkunskaper).


 12 januari 2017 - 25 februari 2018   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017

 12 Januari 2017 - December 2018   (Psykopraktor)
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018

 12 Januari 2017 - December 2018   (Fysiopraktor)
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018

 12 Januari 2017 - November 2018   (Akupraktor)
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018

 23-26 Februari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology

 9-12 Mars 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Fysiologisk Kinesiologi 2

 23-26 mars 2017   (Fysiopraktor, Kinesiolog)
Mobilisering och Manuell Impulsering®

 30 mars - 2 april 2017   (Psykopraktor, Kinesiolog)
Emotionell kroppsbehandling - Psykopraktik 1

 6-9 April 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Mental Kinesiologi och Psykopraktik

 4-7 Maj 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Akupraktik 1 och Meridianterapi

 11-15 maj 2017   (Kinesiolog, Psykopraktor)
Neuroenergetic Psychology, NEP-1 och NEP-2

 18-21 maj 2017   (Psykopraktor)
Advanced course in Neuroenergetic Psychology NEP

 15-18 Juni 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Näringskinesiologi 1

 7-13 augusti 2017   (Kinesiolog, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesiologi och Kosmos

 24-27 Augusti 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Neurokinesiologi och Neuromotorik

 8-10 september 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning

 14-17 September 2017   (Psykopraktor, Kinesiolog)
Emotionell kroppsbehandling - Psykopraktik 2

 21-24 September 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Fingertestning, OrganPlexus ®

 7-8 oktober 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur

 januari-december 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Repetition i kinesiologi

 11-14 januari 2018   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi)

 8-11 Februari 2018   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Fysiologisk kinesiologi 1

 5 år   (Fysiopraktor, Psykopraktor, Akupraktor, Neuropraktor)
Licensavgift för Praktor®
Utbilda dig till

Fysiopraktor®
Kinesiolog
Psykopraktor®
Akupraktor®
Kinesiologiskolan och PRAKTOR ® Skolan

Välkommen till Praktor® Skolan och Svenska Kinesiologiskolan

Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®.

Utbildning till Diplomerad Kinesiolog sedan 1988.
Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester och kinesiologi
Svenska Kinesiologi Skolan och Praktor® Skolan

www.Kinesiolog.se / www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.com

Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669

Praktor® logotype, ett registrerat varumärke

Ordet Praktor är ett registrerat varumärke. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014